Aelodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Aelodaeth

AELODAETH 2021 YN RHAD AC AM DDIM I BAWB

Ymunwch nawr i dderbyn aelodaeth yn rhad ac am ddim ar gyfer eleni

 

Ymunwch ac ychwanegwch eich llais

Mae aelodaeth cyswllt yn agored i bob sefydliad ac unigolyn sy'n byw yng Nghymru.

Mae aelodaeth cyswllt rhyngwladol yn agored i unrhyw sefydliad neu unigolyn sy'n byw neu'n gweithio y tu allan i Gymru hoffai gefnogi gwaith Chwarae Cymru. Mae'r buddiannau aelodaeth yn gyfyngedig gan ein bod, fel elusen, wedi ein cofrestru i weithio er budd plant a phobl ifainc yng Nghymru.

Gofynnir i bob aelod i arddel:


Pam ymuno â Chwarae Cymru? Lawrlwytho rhestr o fuddiannau aelodaeth

Datganiad preifatrwydd 

Fel aelod o Chwarae Cymru, byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn:

  • Anfon gohebiaeth atoch ynghylch eich aelodaeth, yn ogystal â gwybodaeth am fuddiannau aelodaeth, e-fwletinau, cyhoeddiadau, digwyddiadau, arolygon ac ymgynghoriadau ynghylch chwarae plant. Mae prosesu’r wybodaeth yma’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r cytundeb aelodaeth sydd rhyngom.
  • Darparu gwybodaeth ichi am ddyddiadau adnewyddu aelodaeth a ffïoedd a phrosesu’r taliad. 
     

Rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd

Archebwch Arlein

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.