Chwarae a Chymdeithasu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Chwarae a Chymdeithasu

Mae chwarae'n cyfrannu at les a gwytnwch bodau dynol - yn enwedig rhai ifainc. Mae cael mannau croesawus, digon o amser a chwmni pobl eraill i chwarae â nhw bob dydd, o bwys mawr i bob plentyn a pherson ifanc - fel oedolion bydd angen inni feithrin amgylcheddau sy'n cefnogi hyn.


Mae Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru (2002) yn diffinio chwarae fel a ganlyn:

mae chwarae yn cwmpasu ymddygiad plant a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol ac a gymhellir yn gynhenid. Nid yw'n cael ei berfformio er mwyn nod neu wobr allanol, ac mae'n rhan sylfaenol ac integredig o ddatblygiad iach - nid yn unig ar gyfer plant unigol, ond hefyd ar gyfer y gymdeithas y maent yn byw ynddi.

Golyga a ddewisir yn rhydd fod y plant eu hunain yn dewis pryd, sut a beth i'w chwarae. O'r herwydd, nid yw'n rhan o raglen benodol ac nid yw'n cynnwys unrhyw gamau y bydd raid eu cwblhau.

Golyga a gyfarwyddir yn bersonol y bydd y plant eu hunain yn penderfynu ar y rheolau a'r rolau y byddant yn eu dewis o fewn y chwarae.

Golyga a gymhellir yn gynhenid y caiff y chwarae ei gyflawni er ei les ei hun, ac na chaiff ei berfformio er mwyn ennill unrhyw wobr, tystysgrif neu statws.

Mae chwarae'n anodd i'w ddiffinio - mae'n nifer o wahanol fathau o ymddygiadau a rhyngweithiadau gydag eraill a/neu gydag amgylcheddau a gwrthrychau.

Lawrlwytho Cynghorion ar gyfer cefnogi plant i chwarae allan yn hyderus

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.