Cyhoeddiadau

 • YR HAWL CYNTAF - PROSESAU DYMUNOL
 • Image
  Yr Hawl Cyntaf - prosesau dymunol

  Mae Yr Hawl Cyntaf - prosesau dymunol yn darparu fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae lefel uwch. Fe’i cyhoeddwyd yn 2002 fel ‘dilyniant’ i ddogfen Yr Hawl Cyntaf … fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae – ac ni fwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel cyhoeddiad annibynnol.

  Fel mae’r teitl yn nodi, mae’r cyhoeddiad hwn yn canolbwyntio ar y fframwaith uwch ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae tra bo’r cyntaf yn cynnwys y fframweithiau sylfaenol a chanolradd. Dylid defnyddio Yr Hawl Cyntaf - prosesau dymunol ar y cyd â Yr Hawl Cyntaf … fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae.

  Mae Yr Hawl Cyntaf – prosesau dymunol wedi ei rannu’n bum prif adran sy’n cwmpasu:

  • Ansawdd mewn ymarfer gwaith chwarae – cyflwyniad
  • Y fframwaith uwch – beth yw asesiad a gwaith chwarae o ansawdd uwch a pham ydyn ni ei angen
  • Y broses – mecanweithiau chwarae a moddau ymyrryd; beth ydym yn ei asesu, graddio a’r angen am fyfyrio cywir a gonest
  • Mecanweithiau chwarae – gweithdrefnau, templedi, diffiniadau ac esboniadau
  • Moddau ymyrryd – gweithdrefnau, templedi, diffiniadau ac esboniadau.

   

  Mae’r fframwaith uwch wedi ei ddylunio i alluogi gweithwyr chwarae profiadol i osod gwybodaeth ac arfer o dan y chwyddwydr – i fod yn fwy myfyriol a dadansoddol o’u gwybodaeth a’u hymarfer. Mae’n anelu i gynorthwyo gweithwyr chwarae profiadol i lunio barn ynghylch effaith ac effeithlonrwydd eu hymarfer.

  Gofynnodd Yr Hawl Cyntaf … fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae inni ‘Ydw i’n gwneud yn iawn?’ tra bo Yr Hawl Cyntaf – prosesau dymunol yn gofyn inni ‘Beth ydw i’n ei wneud yn iawn?’

  Er iddo gael ei ysgrifennu 15 mlynedd yn ôl a bod y byd wedi symud ymlaen a bod ein dealltwriaeth o chwarae wedi ehangu, mae Yr Hawl Cyntaf … fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae ac Yr Hawl Cyntaf – prosesau dymunol yn dal i fod yn arfau effeithiol sy’n darparu model all ein helpu i asesu ein gwaith chwarae.

  Mae Yr Hawl Cyntaf - prosesau dymunol ar gael i'w brynu yn siop ar-lein Chwarae Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.