Cyhoeddiadau

 • PECYN CYMORTH CHWARAE RHANNAU RHYDD
 • Image Gweld ar-lein Lawrlwytho
  Adnoddau ar gyfer chwarae - darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant - pecyn cymorth

  Datblygwyd y pecyn cymorth Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant i gefnogi oedolion yn y sectorau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i ddarparu chwarae rhannau rhydd yn eu lleoliadau.

  Mae rhannau rhydd yn creu amgylcheddau cyfoethocach i blant chwarae, gan roi’r adnoddau iddynt y maent eu hangen i ymestyn eu chwarae. Mae amgylcheddau y gellir eu trin a’u trafod, ble y bydd pethau’n symud a ble gellir eu symud, yn agor bydoedd o bosibiliadau i blant chwarae ac archwilio.

  Nodau’r pecyn cymorth

  • I gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch gwerth rhannau rhydd i chwarae plant
  • I ddarparu arweiniad ymarferol ynghylch chwarae rhannau rhydd i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc o bob oed
  • I eiriol dros ddefnyddio rhannau rhydd fel dull ar gyfer datblygu cyfleodd chwarae yn y cartref, yr ysgol ac yn y gymuned.

   

  Bydd y pecyn cymorth yn ddefnyddiol ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn llawer o fathau o leoliadau yn cynnwys ysgolion, iechyd, y blynyddoedd cynnar a lleoliadau gofal plant, ac ar gyfer sefydliadau sy’n ymgysylltu â phlant a theuluoedd.

  Trwy’r pecyn cymorth yma rydym wedi cynnwys enghreifftiau a dyfyniadau o leoliadau sy’n defnyddio rhannau rhydd fel rhan o’u darpariaeth ar gyfer chwarae. Mae’r rhain wedi eu casglu o amrywiaeth o leoliadau yn cynnwys y blynyddoedd cynnar a gofal plant, ysgolion a phrosiectau cymunedol. Gan fod yr arddull sylfaenol yn aros yr un fath, bydd yn hawdd iawn cymhwyso’r enghreifftiau a gyflwynir i wahanol gyd-destunau, amgylcheddau ac oedrannau ac i gynnwys plant sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

  Mae’r cyhoeddiad hwn yn seiliedig ar Loose Parts Play A toolkit, a gyd-ysgrifennwyd gan Theresa Casey a Juliet Robertson. Cynhyrchwyd yn wreiddiol gan Inspiring Scotland, mewn cydweithrediad â Gr?p Strategaeth Chwarae Yr Alban a’i ariannu gan Lywodraeth Yr Alban. Rydym wedi ei addasu, gyda’u caniatâd caredig, i adlewyrchu’r cyd-destun a’r cefndir cyfreithiol yng Nghymru.

  Adnodd ychwanegol

  Chwilio am ddeunyddiau ar gyfer chwarae plant - mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio’r mathau o bethau y gallem ystyried chwilio neu lloffa amdanyn nhw, awgrymiadau ar sut i fynd ati i gynyddu ein cyfleoedd i lwyddo, pwy allai ein helpu o bosibl, yn ogystal â straeon a chynghorion oddi wrth loffwyr arbenigol o bob cwr o Gymru.

  Lawrlwytho | gweld ar-lein

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.