Cyhoeddiadau

 • 'THE VENTURE'
 • 'The Venture: A Case Study of an Adventure Playground'

  Mae The Venture: a case study of an adventure playground yn archwilio llwyddiant hir-oes The Venture, parc chwarae antur yn ardal drefol Wrecsam. Ysgrifennwyd gan Fraser Brown, arweinydd cwrs ym Mhrifysgol Metropolitan Leeds, o sgyrsiau gyda Malcolm King (un o'r sefydlwyr a rheolwr presennol) a Ben Tawil (un o'r gweithwyr chwarae blaenorol).

  Mae Fraser wedi tynnu o’r sgyrsiau hyn bersbectif ar hanes y ddarpariaeth yma a sut y mae wedi parhau i fod yn gynaliadwy yn ogystal â chipolwg ar yr arferion gwaith chwarae a wnaeth The Venture yn fan ble y mae plant a phobl ifanc am fod.

  Peidiwch â chael eich camarwain! ’Dyw’r llyfr hwn ddim am feysydd chwarae antur yn unig, mae’n gyhoeddiad hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am sicrhau y bydd eu darpariaeth chwarae neu gymunedol yn barod ar gyfer y dyfodol. Mae’n fychan ond yn berffaith ac yn llawn doethineb, profiadau, ffotograffau a straeon. Mae’n delio â materion megis gweithio o fewn cymuned, ariannu, gwleidyddiaeth, cyflogi staff a llawer mwy.

  Nid yw hwn yn gronicl cyflawn o hanes The Venture nac yn gofiant o’r bobl, yn hen ac ifanc, a gyfranodd at ei lwyddiant. Mae hwn yn archwiliad o sut y bu i The Venture oroesi mewn amgylchiadau anodd am dros 30 mlynedd. Mae’n ymwneud â’r buddiannau y byddwn yn eu hennill fel bodau dynol wrth allu llunio ein hamgylchedd – fel plant a phobl ifanc, aelodau o gymuned, gweithwyr chwarae, gweithwyr cymunedol, rheolwyr, arianwyr a gwleidyddion.

  Lawrlwytho rhannau o’r cyhoeddiad hwn

  Nodyn: llyfr Saesneg yw hwn, ond cynhwysir Rhagair Cymraeg ynddo.

  Mae The Venture: a case study of an adventure playground ar gael i’w brynu yn ein siop ar-lein.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.