Cymwysterau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Er mwyn ateb anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phawb sy’n gweithio ble bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu casgliad o gymwysterau sy’n ymateb i natur newidiol y sector.

Mae Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) yn gyfres gynhwysfawr o gymwysterau gwaith chwarae ar Lefel 2 a 3 sydd wedi eu hanelu at weithwyr chwarae amser llawn.

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) yn gyflwyniad perffaith i’r rheini sy’n newydd i waith chwarae neu’r rheini sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae tymor byr, dros y gwyliau (trosglwyddir dros dridiau).

Anelir Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Cynllun Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol (MAHPS) at y rheini sy’n meddu eisoes ar gymwysterau Lefel 3 mewn gwaith arall gyda phlant a phobl ifanc ond sydd angen cymhwyster chwarae plant er mwyn gallu bod yn berson sy’n gyfrifol am gynllun chwarae’n ystod y gwyliau (trosglwyddir dros bedwar diwrnod).

Anelir y Wobr mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) at diwtoriaid gweithwyr chwarae galwedigaethol gymwys sy’n meddu ar gymhwyster hyfforddi eisoes. Bwriedir iddo gefnogi’r lefel uchel o drosglwyddo hyfforddiant yr ydym yn ei ddisgwyl o diwtoriaid gwaith chwarae yng Nghymru (trosglwyddir dros dridiau).

Mae Chwarae Cymru’n gweithio mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac Agored Cymru i ddatblygu a throsglwyddo cymwysterau gwaith chwarae ar draws Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth 

Mae Chwarae Cymru’n gweithio mewn partneriaeth agos gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ar ddatblygu a throsglwyddo ein cymwysterau gwaith chwarae. Fel coleg cymunedol Cymru gyfan, maen nhw mewn sefyllfa dda i drosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae oherwydd eu profiad wrth drosglwyddo cymwysterau gwaith ieuenctid a datblygiad cymunedol mewn lleoliadau cymunedol.

Yn ogystal, mae Chwarae Cymru yn gweithio gyda thîm staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i greu rhwydwaith o aseswyr a hyfforddwyr gwaith chwarae galwedigaethol gymwys.

Ffurflen gais

Os oes gennych ddiddordeb astudio ar gyfer y cymhwyster L2APP neu MAHPS, cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd at Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.