Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Fforwm Gweithwyr Chwarae

22-06-2022 ‐ 23-06-2022

Lleoliad: Y Glôb Helyg, Rhaeadr, Powys
Trefnydd: Chwarae Cymru

Play for health and wellbeing webinar_cym Image

Gweminar chwarae ar gyfer iechyd a lles

30-06-2022

Lleoliad: Ar-lein dros Zoom
Trefnydd: Chwarae Cymru a Thîm Iechyd y Cyhoedd Gwent Aneurin Bevan

Playwork - what's so special?_cym Image

Gwaith chwarae - beth sydd mor arbennig?

09-07-2022

Lleoliad: The Willows Centre, Troedyrhiw, Merthyr Tudful
Trefnydd: Chwarae Cymru gyda

The Playwork Foundation Cyfarfod Agored Blynyddol

30-06-2022

Lleoliad: Ar-lein dros Zoom
Trefnydd: The Playwork Foundation

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

05-07-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: CGGC (WCVA)

Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed

19-07-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Diwrnod Chwarae 2022

03-08-2022

Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: Chwarae Cymru, PlayBoard Northern Ireland, Play England a Play Scotland

EECERA 2022

23-08-2022 ‐ 26-08-2022

Lleoliad: Prifysgol Strathclyde, Glasgow
Trefnydd: European Early Childhood Education Research Association

Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed

23-08-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Datblygiad Plant

08-09-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl

09-09-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

ACE: Adeiladu gwydnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

13-09-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

10th Child in the City World Conference

05-10-2022 ‐ 07-10-2022

Lleoliad: Ar-lein a Dulyn, Iwerddon
Trefnydd: International Child in the City Foundation, Cyngor Dinas Dulyn a'r Irish Department of Children and Youth Affairs

Diolgelu uwch

05-10-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

18-10-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Hyfforddiant ar gyfer Arweinydd Diogelu Dynodedig

20-10-2022 ‐ 21-10-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

24-11-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Hyfforddiant Hawliau Plant a Chyfranogiad i Blant o dan 11 oed

07-12-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed

08-12-2022

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

25-01-2023

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

21-02-2023

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

22nd IPA World Triennial Conference

06-06-2023 ‐ 09-06-2023

Lleoliad: Prifysgol Caledonian Glasgow, Yr Alban
Trefnydd: International Play Association Scotland, Play Scotland, Early Years Scotland ac Inspiring Scotland

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.