Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

10th Child in the City World Conference

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 05-10-2022 Lleoliad: Ar-lein a Dulyn, Iwerddon
Dyddiad Gorffen: 07-10-2022 Trefnydd: International Child in the City Foundation, Cyngor Dinas Dulyn a'r Irish Department of Children and Youth Affairs

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i gyfranogwyr i rannu gwybodaeth, arfer da a chanfyddiadau ymchwil am greu dinasoedd sy’n gyfeillgar at blant.

Mae’n addas ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, cynllunwyr dinasoedd, gweithwyr cymdeithasol, academyddion, dylunwyr a llunwyr polisïau.

Bydd y gynhadledd yn cael ei threfnu fel digwyddiad hybrid.

Manylion pellach i ddilyn

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.