Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Fforwm Gweithwyr Chwarae

Aelodau £45 | Ddim yn aelod £100

Dyddiad: 22-06-2022 Lleoliad: Y Glôb Helyg, Rhaeadr, Powys
Dyddiad Gorffen: 23-06-2022 Trefnydd: Chwarae Cymru

** LLAWN **

Os hoffech chi gael eich hychwanegu i restr aros, rhag ofn y bydd lle ar gael, ebostiwch ni os gwelwch yn dda

Mae’r Fforwm Gweithwyr Chwarae yn ddigwyddiad hyfforddiant gwaith chwarae preswyl, deuddydd o hyd dan gynfas sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Pwy ddylai fynychu?

Anelir y digwyddiad at weithwyr chwarae, gweithwyr datblygu chwarae, rheolwyr gwaith chwarae, ymarferwyr ysgolion fforest a gweithwyr gofal plant a phawb sydd am gynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth am waith chwarae, yn enwedig y tu allan.

Prisiau cyfranogwyr

Eleni gallwn gynnig pris gostyngol ar gyfer gweithwyr chwarae sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

  • Ffi cyfranogwyr o Gymru – £45
  • Ffi cyfranogwyr sy’n byw neu sy’n gweithio y tu allan i Gymru – £100

* Nodwch – os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, ticiwch flwch 'Aelod Chwarae Cymru' i dderbyn y pris gostyngedig

Disgwylir i’r cyfranogwyr wersylla a bydd angen iddynt ddod â’u hoffer gwersylla eu hunain. Darperir diodydd poeth, ciniawau, brecwast a swper.

Mwy o wybodaeth am y lleoliad a’r ardal leol

Lawrlwytho poster y digwyddiad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.