Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diwrnod Chwarae 2022

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 03-08-2022 Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: Chwarae Cymru, PlayBoard Northern Ireland, Play England a Play Scotland
Image for

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst.

Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant. Thema eleni yw: Chwarae yw'r nod – creu cyfleoedd chwarae ar gyfer pob plentyn.

Mae’r thema eleni’n anelu i bwysleisio bod chwarae ar gyfer pawb. Mae chwarae’n digwydd ym mhobman, bob dydd, ac mae’n hawl i bob plentyn a pherson ifanc. Mae Diwrnod Chwarae’n annog teuluoedd, cymunedau, a sefydliadau bach a mawr, i ystyried sut allan nhw greu gwell cyfleoedd i bob plentyn chwarae.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch eleni, dilynwch ni ar Facebook a Twitter a rhannwch eich cynlluniau gyda ni trwy ddefnyddio’r hashnodau #DiwrnodChwarae2022 a #ChwaraeYwrNod.

Os dych chi’n trefny digwyddiad - bach neu fawr - yn eich cymuned, cofiwch ei gofrestru ar wefan Diwrnod Chwarae.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.