Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

The Playwork Foundation Cyfarfod Agored Blynyddol

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 30-06-2022 Lleoliad: Ar-lein dros Zoom
Trefnydd: The Playwork Foundation

11:00am – 1:00pm

Bydd Cyfarfod Agored Blynyddol the Play Foundation yn cael ei gynnal yn rhithwir dros Zoom. 

Mae’r eitemau ar yr agenda fel a ganlyn: 

 1. Croeso a chyflwyniadau
 2. Ymddiheuriadau am absenoldeb
 3. Adroddiad y Cadeirydd
 4. Adroddiad Ariannol


Codi Proffil Gwaith Chwarae

 1. Dinas Chwarae Wrecsam
 2. Chwarae Cymru
 3. Play Scotland
 4. Play Board Northern Ireland
 5. Chwarae Lloegr (i'w gadarnhau)


Ffocws ar feysydd chwarae antur

 1. London Play
 2. Materion sy'n wynebu meysydd chwarae antur – Maes Chwarae Antur Meriden


Os hoffech fynychu’r cyfarfod a derbyn papurau ymlaen llaw, anfonwch e-bost at the Foundation.

Mae’r Playwork Foundation yn gorff aelodaeth ar gyfer y gymuned gwaith chwarae, sy’n cynnig i ymarferwyr gwaith chwarae, hyfforddwyr, myfyrwyr, ymchwilwyr ac eraill.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.