Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Hyfforddiant Hawliau Plant a Chyfranogiad i Blant o dan 11 oed

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 07-12-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm

Bydd y cwrs yn nodi’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant.

Bydd y cwrs yn archwilio’r dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant ar sail unigolyn a grŵp i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd. Bydd mynychwyr yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.

Bydd y cwrs hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys ymarferion gafaelgar ac mae wedi’i anelu at y sefydliadau hynny sy’n gweithio’n bennaf gyda disgyblion oed cynradd i uwchradd iau.

Amcanion dysgu: 

  • Cael dealltwriaeth o hawliau a chyfranogiad plant 
  • Beth mae cyfranogiad yn ei olygu i blant o wahanol oedrannau 
  • Meddu ar ddealltwriaeth o’r fframwaith deddfwriaethol 
  • Ennill sgiliau ar gyfer gweithio gyda phlant
  • Rhwystrau ac atebion posibl i gyfranogiad 
  • Datblygu cynllun gweithredu sefydliadol.
     

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.