Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 23-08-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm


Pwrpas y cwrs hwn yw i ddarparu sylfaen gadarn i fynychwyr mewn theori ac ymarfer, gan magu technegau ymarferol i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc yn eu gwaith. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad sefydliadol.

Mae’r hyfforddiant hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at sefydliadau llai sy’n gweithio’n bennaf gyda phlant oedran uwchradd iau hyd at oedolion ifanc.

Amcanion dysgu: 

  • Ennill dealltwriaeth o hawliau a chyfranogiad pobl ifanc
  • Beth mae cyfranogiad yn ei olygu i bobl ifanc o wahanol oedrannau
  • Meddu ar ddealltwriaeth o’r fframwaith deddfwriaethol
  • Ennill sgiliau ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc 
  • Archwilio’r rhwystrau i gyfranogiad ac atebion posibl
  • Deall sut i sefydlu a rhedeg fforwm ieuenctid
  • Datblygu cynllun gweithredu sefydliadol.
     

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.