Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £72

Dyddiad: 05-07-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: CGGC (WCVA)

9:30am – 12:30pm

Nod yr hyfforddiant yw i roi cyfle i fynychwyr i gael gwybod am y prif feysydd diogelu ac arferion da ar gyfer mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Canlyniadau dysgu:

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

  • gyda mwy o ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth ddiogelu a sut mae’n berthnasol i’w rôl
  • gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r polisi ac arferion diogelu disgwyliedig ar gyfer mudiadau gwirfoddol
  • gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n tanseilio diogelu yng Nghymru
  • yn gwybod i ble i ddod o hyd i amrywiaeth ehangach o adnoddau diogelu.

 

I bwy mae’r sesiwn:

Mae’r cwrs hwn yn arbennig o briodol ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau’r sector gwirfoddol sydd eisiau cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ategu hyfforddiant wyneb yn wyneb neu fel sesiwn loywi.
Bydd y cwrs yn cynnwys ychydig o waith paratoadol a chwis ar y diwedd i brofi gwybodaeth cyfranogwyr. Bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei darparu.

Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.