Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Datblygiad Plant

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £95

Dyddiad: 08-09-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 3:00pm

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plentyn yn hanfodol wrth weithio gyda phlant. Mae cael gwybodaeth am batrymau datblygiad nodweddiadol yn helpu i adnabod pan fo pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai bod angen cymorth ychwanegol arno. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo lles, cefnogi asesiad a llywio pa ymyrraethau neu cymorth sydd fwyaf addas i'w hanghenion.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant 0 i 12 oed sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o'r hyn i'w ddisgwyl gan blant ar gamau penodol o'u datblygiad a sut y gall gefnogi eu rôl.

Nodau:

  • Deall twf a datblygiad plant 0 i 12 oed
  • Ystyriwch dwf ar draws gwahanol feysydd datblygu, gan gynnwys datblygiad yr ymennydd
  • Ystyriwch y ffactorau sy’n cyfrannu at oedi neu darfu ar ddatblygiad plentyn
  • Archwiliwch yr effaith y gall adfyd a thrawma ei chael ar ddatblygiad plant
  • Archwiliwch bwysigrwydd chwarae yn natblygiad plant
  • Ystyriwch yr offer sydd ar gael i arsylwi ac asesu datblygiad plentyn, a’r opsiynau i gefnogi anghenion datblygiadol plentyn
  • Myfyrio ar sut i gefnogi rhieni a gofalwyr i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i blant.


Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.