Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

ACE: Adeiladu gwydnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Aelodau £65 | Ddim yn aelod £65

Dyddiad: 13-09-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 12:30pm

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn meithrin dealltwriaeth o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs).

Nodau:

  • Archwilio ACEs
  • Cael gwell dealltwriaeth o'u heffaith ar blant ac oedolion yn ddiweddarach mewn bywyd
  • Cael gwell dealltwriaeth o gamddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl, cam-drin domestig a thrais a'u heffeithiau ar blant
  • Archwilio plentyndod ‘da’
  • Cynyddu gwybodaeth am wydnwch
  • Bod â sgiliau a hyder i adeiladu gwydnwch gyda phlant a phobl ifanc.


Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.