Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Hyfforddiant ar gyfer Arweinydd Diogelu Dynodedig

Aelodau £220 | Ddim yn aelod £220

Dyddiad: 20-10-2022 Lleoliad: Ar-lein
Dyddiad Gorffen: 21-10-2022 Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm

Bydd y cwrs deuddydd hwn o fudd i’r rheini sy’n gweithredu yn y rôl Arweinydd Diogelu Dynodedig neu fydd yn cymryd y rôl fel dirprwy. Mae'n berthnasol i leoliadau amrywiol, megis ysgolion, gofal plant, gwasanaethau gwirfoddol a phreifat sy'n darparu gweithgareddau, dysgu a chefnogaeth i blant a theuluoedd.

Nodau:

 • Deall pwrpas, pwysigrwydd a rôl yr Arweinydd Diogelu Dynodedig a beth mae’n ei olygu yn eich lleoliad
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth ac arweiniad perthnasol ar ddiogelu plant a phobl ifanc yng nghyd-destun Cymru a'r DU
 • Archwilio rolau partneriaid diogelu yn y cyd-destun amlasiantaeth
 • Deall y system statudol diogelu plant a disgwyliadau
 • Archwilio y cysyniad ‘cam-drin ymddiriedaeth’ a bod yn effro i droseddau posib yn y sefydliad
 • Deall sut mae gwerthoedd a chredoau yn effeithio ar ymatebion i ddiogelu
 • Effaith emosiynol y gwaith
 • Nodi mesurau diogelu hanfodol sydd eu hangen ar waith
 • Asesu ac adrodd ar bryderon i'r gwasanaethau cymdeithasol
 • Nodi rhwystrau ac ystyried atebion i rannu gwybodaeth
 • Cadw cofnodion a chyfrinachedd da
 • Amrywiaeth a bregusrwydd ychwanegol i rai plant
 • Cynnwys staff a gwirfoddolwyr yn eu cyfrifoldebau diogelu
 • Cynllunio gweithredu ar gyfer datblygu rôl yr Arweinydd Dynodedig Diogelu.


Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.