Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Gwaith Chwarae

Mae gwaith chwarae yn broffesiwn. Bydd gweithwyr chwarae'n hyfforddi i wneud eu gwaith.

Mae chwarae'n hanfodol i iechyd a lles plant. Yng Nghymru heddiw mae llai a llai o gyfleoedd i chwarae'n annibynnol o oedolion.

Mae angen inni greu cyfleoedd a mannau ble y gall plant a phobl ifanc chwarae'n rhydd ac yn hyderus. Mannau ble y gallant brofi ystod eang o gyfleoedd a phosibiliadau - ble y bydd yr oedolion yn deall natur a phwysigrwydd pob agwedd o waith chwarae plant er mwyn eu cefnogi.

Un syniad anghywir cyffredin yw bod gweithwyr chwarae'n chwarae gyda phlant. Mewn gwirionedd, hwyluso chwarae plant fydd gweithwyr chwarae; byddant yn galluogi plant i ymestyn eu chwarae a byddant yn amddiffyn a chyfoethogi'r gofod chwarae fel ei fod yn amgylchedd chwarae cyfoethog.

Mae gweithwyr chwarae yn sicrhau bod y man chwarae yn gynhwysol - cefnogi pob plentyn i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd ar gael yn eu ffordd eu hunain.

Mae gweithwyr chwarae yn gweld plant fel unigolion cymwys. Maent yn deall yr angen i blant wynebu ansicrwydd a her fel rhan o'u chwarae. Nid yw gweithwyr chwarae yn cyfeirio na trefnu'r chwarae, maent wedi eu hyfforddi i farnu a ddylid ymyrryd ai peidio.

Bydd gweithwyr chwarae'n gweithredu yn unol ag ethos yr Egwyddorion Gwaith chwarae. Mae'r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn cynorthwyo i egluro rôl y gweithiwr chwarae.

Lawrlwytho People make Play adroddiad gan Play England sy'n seiliedig ar ymchwil Demos ar effaith darpariaeth chwarae wedi ei staffio.

Lawrlwytho Gwaith chwarae: beth sy'n ei wneud mor arbennig? Taflen wybodaeth sy'n cynnig trosolwg o’r hyn sy’n unigryw am waith chwarae a rôl y gweithiwr chwarae. Mae’n disgrifio sut mae gwaith gweithwyr chwarae yn cysylltu â’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn nhermau hwyluso chwarae plant ac effaith y gweithiwr chwarae a’i ymyrraeth ar chwarae plant a’r gofod chwarae. Mae hefyd yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer hwyluso gofod cydadferol.

 Yn lle mae gweithwyr chwarae yn gweithio?

Gall gweithwyr chwarae weithio yn unrhyw le mae plant yn chwarae, gan gynnwys: 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.