Gwasanaethau Chwarae Awdurdodau Lleol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Gwasanaethau Chwarae Awdurdodau Lleol

Mae’r Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i asesu cyfleoedd chwarae digonol yn eu hardal.

Fel rhan o’r dyletswydd mae’n rhaid i bob awdurdod lleol wneud crynodeb o’u Asesiad Dignolorwydd Chwarae ar gael ar eu gwefan. Tra fod rhai awdurdodau lleol yn parhau i fod yn y broses o wneud crynodeb eu hasesiad ar gael mae eraill ar gael i’w lawrlwytho

Dywed y Canllawiau Statudol:
Rhaid i Awdurdodau Lleol gyhoeddi crynodeb o ganlyniadau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ar eu gwefannau.

Abertawe

Gwefan

Ebostio Rheolwr Chwarae Plant | 01792 635154

Blaenau Gwent 

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01495 355576

Bro Morgannwg

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01446 704809

Caerdydd

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 029 2087 3911

Caerffili

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01495 235469

Casnewydd

Wefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01633 671806

Castell-nedd Port Talbot

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01639 873009

Ceredigion

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae

Conwy

Gwefan

Ebostio Prif Swyddog Chwarae | 01492 575016

Gwynedd

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae I 01286 677982

Merthyr Tudful 

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae

Pen-y-bont ar Ogwr

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01656 642725

Powys

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae

Rhondda Cynon Taf

Ebostio Rheolwr Datblygu Chwarae | 07786523863 

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 07747485629

Sir Benfro

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae Strategol a Gweithredol | 01437 774658 

Sir Ddinbych

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01824 706906

Sir Fynwy

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae

Sir Gâr 

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae | 01267 246561

Sir Y Fflint

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01352 704155

Torfaen

Gwefan

Ebostio Rheolwr Swyddog Chwarae | 01495 742952

Wrecsam

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01978 298361

Ynys Môn

Gwefan

Ebostio Rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd | 01248 752968

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.