Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfleoedd ariannu

12-09-2018

Dyma grynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Mae Cronfa Plant a Phobl Ifanc yn cefnogi prosiectau arloesol sydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc sydd o dan anfantais mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol, elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n rhedeg prosiectau i gefnogi plant a phobl ifanc lleol.

Mae enghreifftiau o brosiectau a gefnogwyd yn flaenorol yn mynd i'r afael â'r themâu canlynol:

 • Cynyddu hunan-barch neu wella sgiliau
 • Ysgogi pobl ifanc ac ehangu eu profiadau
 • Gwella iechyd a lles trwy gwnsela, mentora, meithrin a chynghori.
   

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2018 

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Wesleyan

Mae grantiau o hyd at £2,000 ar gael ar gyfer grwpiau ac elusennau cofrestredig gydag incwm o £250,000 neu lai sy’n gweithio yn ninas a sir Gaerdydd. Mae’r Sefydliad Wesleyan yn anelu at gynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol: 

 • Iechyd – prosiectau sy’n gweithio i wella iechyd a lles y gymuned leol
 • Addysg – prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo addysg a dysgu gydol oes
 • Cymdeithasol – prosiectau sy’n creu datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol, gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol a datblygu gwytnwch mewn cymunedau.
   

Mae elusennau cofrestredig, grwpiau nid er elw cyfansoddiadol a mudiadau sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd eu cymuned leol yn gymwys i ymgeisio ar gyfer y grant. 

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth