Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cynllun terfyn 20mya ar gyfer pob ardal breswyl, meddai’r Prif Weinidog

08-05-2019

Yn y Senedd, dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, bod Llywodraeth Cymru yn credu mai 20 milltir yr awr (mya) ddylai fod y terfyn cyflymder diofyn ar gyfer pob ardal breswyl.

Ym mis Mehefin 2018, dywedodd ymgyrchwyr fod Cymru ar ei hôl hi o gymharu â gweddill y DU o ran lleihau terfynau cyflymder o 30mya i 20mya mewn ardaloedd adeiledig.

Dywedodd Mark Drakeford:

‘…gwyddom fod parthau 20mya yn lleihau cyflymder traffig, yn lleihau damweiniau – yn enwedig damweiniau i blant, ac rydym am weld hynny’n dod yn sefyllfa ddiofyn ledled Cymru.

Mwy o wybodaeth