Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

B&Q Community Reuse – adnoddau am ddim

09-05-2019

Mae siopau B&Q yn rhoi deunyddiau a chynhyrchion anwerthadwy i’w grwpiau cymunedol lleol. Os hoffai’ch elusen, gr?p cymunedol, coleg neu ysgol gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch siop B&Q lleol. 

Mae’r mathau o ddeunyddau sydd ar gael yn cynnwys:

 • Pren, gan gynnwys toriadau i ffwrdd a phaledi defnydd sengl
 • Potiau a hambyrddau planhigion plastig
 • Caniau rhannol o baent
 • Teils a slabiau wedi torri
 • Diwedd rholiau papur wal
 • Planhigion nad ydynt ar eu cyflwr gorau a deunyddiau eraill y gellir eu compostio
 • Hen gynhyrchion sydd ddim yn cael eu gwerthu bellach.

Mae'r grwpiau cymunedol mae B&Q Community Reuse wedi gweithio gyda nhw yn cynnwys:

 • Prosiectau gardd cymunedol
 • Elusennau cofrestredig
 • Ysgolion a cholegau
 • Ailbeintio cymunedol
 • Grwpiau ieuenctid, sgowtiaid a thywyswyr
 • Hosbisau
 • Grwpiau cyn ysgol a gwarchodwyr plant cofrestredig.

 

Mwy o wybodaeth