Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

30-05-2019

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

How play can be most beneficial to your child
The Guardian Nigeria (Ijeoma Thomas-Odia)

Yn yr erthygl hon, mae’r awdur yn amlinellu diffiniad o chwarae Sylfaenydd Chwarae a Dysgu – ‘…o fudd i’r plentyn, rhieni ac addysgwyr’. Mae’r erthygl yn mynd ymlaen i drafod manteision chwarae gan gynnwys datblygu sgiliau ieithyddol, sgiliau cymdeithasol ac emosiynol a datblygiad yr ymennydd.

Darllen yr erthygl

Managing kids’ screen time at home
ABC Life (Maggie Dent)

Mae’r erthygl yn nodi bod angen i rieni reoli eu hamser sgrin eu hunain er mwyn rheoli amser sgrin plant: ‘Er ei fod yn gwneud synnwyr cyffredin bod angen i ni gyfeirio ein plant i wneud penderfyniadau da wrth ddefnyddio technoleg, mae llawer ohonom yn cael trafferth i gadw i fyny ein hunain.’ Mae’r erthygl yn mynd ymlaen i drafod effeithiau cadarnhaol lleihau amser sgin rhieni a phlant.

Darllen yr erthygl

Why won’t my kid stop pretending to be a lion?
The New York Times (Jessica Grose)

Yn yr erthygl cwestiwn ac ateb hon, mae Jessica Grose yn trafod chwarae dychmygol. Cyfwelodd yr awdur ddau seicolegydd, gydag un ohonynt wedi gwneud ymchwil ar chwarae. Mae’r atebion yn dangos pam mae plant yn mwynhau esgus bod yn anifeiliaid a sut i reoli ffiniau.

Darllen yr erthygl

Rickets case rise as children play indoors
The Times (Emma Yeomans)

Darllen yr erthygl

Traveling with kids? Boy, do we have some tips for you
The New York Times

Darllen yr erthygl

Associate feature: The benefits of embracing outdoor play are vast
Holyrood

Darllen yr erthygl

How to keep kids active during summer break
Spectrum news (Lena Blietz)

Darllen yr erthygl

The best free parks and playgrounds in North Wales
Daily Post (Zara Whelan)

Darllen yr erthygl