Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Galwad am bapurau: IPA World Conference 2020

29-11-2019

Mae’r International Play Association (IPA) yn galw am bapurau ar gyfer ei 21ain gynhadledd byd-eang a fydd yn digwydd yn Jaipur, India rhwng 4 a 7 Tachwedd 2020.

Prif thema’r gynhadledd yw ‘chwarae a gwytnwch’, gyda phump is-thema, gan gynnwys ‘Mewn Dinasoedd a Chymunedau sy’n Gyfeillgar tuag at Blant’ a ‘Mewn Addysg a Datblygiad Plentyndod Cynnar’.

Mae’r opsiynau ar gyfer cyflwyno yn y gynhadledd yn cynnwys: cyflwyniad papur/llafar, cyflwyniad poster, trafodaeth banel, gweithdai a sesiynau chwarae wedi eu hwyluso.

Dyddiad cau ar gyfer anfon papurau: 31 Ionawr 2020

Rhagor o wybodaeth