Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Fields in Trust – maniffesto ar gyfer parciau

02-12-2019

Mae Fields in Trust (FIT) wedi lansio Pledging to Protect Our Parks and Green Spaces – maniffesto sy’n egluro sut y gall aelodau Senedd nesaf y DU weithio i warchod, cefnogi a eiriol dros barciau a mannau gwyrdd.

Mae FIT yn gofyn i bob ymgeisydd etholiad cyffredinol Llywodraeth y DU i arwyddo adduned i eiriol, cefnogi a gwarchod parciau a mannau gwyrdd y DU i sicrhau bod rhywle ar gyfer chwarae, chwaraeon a mwynhau natur bob amser.

Rhagor o wybodaeth