Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: Gwerthuso’r Cynnig Gofal Plant i Gymru

08-01-2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad annibynnol o’r broses o weithredu Cynnig Gofal Plant Cymru. Mae’r adroddiad, Gwerthuso Gweithredu Cynnar Cynnig Gofal Plant i Gymru: yr ail flwyddyn yn dangos ar y cyfan, bod ail flwyddyn o’i weithredu yn gadarnhaol gyda rhieni yn dweud eu bod naill ai ar eu hennill yn ariannol, yn medru fforddio mwy o ofal plant ffurfiol a/neu wedi gwella eu rhagolygon o ran cyflogaeth.

Mae’r gwerthuswyr wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi ystyriaeth i nifer o rannau, gan gynnwys:

  • Annog mwy o gysondeb mewn polisïau addysg y blynyddoedd cynnar
  • Parhau i ganolbwyntio ar fwy o wybodaeth gliriach i rieni ar yr amrywiol opsiynau ariannu sydd ar gael i helpu gyda chostau gofal plant
  • Parhau i roi gwybodaeth, arweiniad a chymorth i awdurdodau lleol mewn perthynas â nodi a gwirio cymhwysedd cyflogaeth rhai rhieni hunangyflogedig.

Rhagor o wybodaeth