Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllaw chwarae adref

18-06-2020

Er gwaetha’r pandemig presennol, bydd plant yn dal angen ac eisiau chwarae. Mae cael cyfle i chwarae’n rhan bwysig o blentyndod hapus ac iach i bobl plentyn. Mae’n bwysig gwneud lle ac amser i blant chwarae yn eu cartref bob dydd.

Fel rhan o’n ymgyrch Plentyndod Chwareus, rydym wedi creu canllaw defnyddiol er mwyn helpu rhieni i wneud yn siwr bod eu plant yn cael digon o gyfleoedd da i chwarae. Mae’n cynnig awgrymiadau, syniadau ac argymhellion am chwarae ar gyfer pob plentyn – beth bynnag fo’u hoedran.

Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Pam fod chwarae’n bwysig
  • Cefnogi lles plant trwy chwarae
  • Magu plant yn chwareus
  • Amser sgrîn ar gyfer plant o bob oedran
  • Paratoi plant i chwarae allan yn hyderus
     

… a digonedd o syniadau chwarae syml a rhad ac am ddim ar gyfer y teulu cyfan.

A fyddech cystal a rhannu’r Canllaw chwarae adref gyda’r teuluoedd yr ydych yn gweithio â hwy os gwelwch yn dda. Bydd hyn yn ein helpu i gefnogi gymaint o rieni a phosibl ledled Cymru – a thu hwnt – i roi cyfleoedd i blant chwarae gartref.

Lawrlwytho | gweld ar-lein