Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Newidiadau i grwpiau cyswllt mewn lleoliadau gofal plant a gwaith chwarae

02-07-2021

O 19 Gorffennaf 2021, ni fydd rhaid i leoliadau gofal plant a gwaith chwarae yng Nghymru gadw plant mewn grwpiau cyswllt cyson. Wrth gyhoeddi’r newid mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Dirprwy Weinidog a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, byddai’r newid yn dod i rym mewn pryd ar gyfer gwyliau haf yr ysgol.

O ganlyniad i’r newid, dylai mwy o blant allu elwa o wasanaethau gofal plant a gwaith chwarae. Hefyd, dylai leihau’r heriau logistaidd a gweithredol i leoliadau, yn enwedig pan fo plant yn mynychu mwy nag un lleoliad, neu’n defnyddio darpariaeth gofal plant neu waith chwarae ynghyd â’r ysgol.

Bydd y ddibyniaeth ar grwpiau cyswllt cyson yn cael ei disodli gan ffocws cryfach ar olrhain cyswllt. Bydd angen i leoliadau sicrhau eu bod yn cadw cofnodion manwl o bresenoldeb a gweithgareddau er mwyn galluogi adnabod cysylltiadau agos ag achos cadarnhaol yn glir.

Bydd canllawiau Mesurau Diogel mewn Lleoliadau Gofal Plant a chwestiynau cyffredin cysylltiedig Llywodraeth Cymru yn cael eu diweddaru i adlewyrchu’r newid. Bydd y canllawiau hefyd yn darparu cyngor ar gyfer lleoliadau ynghylch sut mae aros yn ddiogel o ran covid.

Rhagor o wybodaeth