Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ffocws ar chwarae – cefnogi hawl plant i chwarae mewn ysgolion

03-09-2021

Image for Ffocws ar chwarae – cefnogi hawl plant i chwarae mewn ysgolion

Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr ysgolion. Mae’n ystyried rôl allweddol chwarae plant wrth hybu iechyd meddwl positif ac mae’n trafod ffyrdd y gall ysgolion hyrwyddo chwarae wrth i ni barhau i helpu plant i ddelio â’r ansicrwydd maent wedi ei wynebu.

Wedi ei ysgrifennu’n wreiddiol i gefnogi ysgolion ail-agor ar ôl cyfnodau clo’r coronafeirws, mae’r Ffocws ar chwarae hwn yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Yr hawl i chwarae
  •  Chwarae a lles
  • Creu amodau ar gyfer chwarae
  • Rôl ysgolion i gefnogi chwarae
  • Camau gweithredu er mwyn rhoi polisi ar waith.


Er bod y rhifyn hwn wedi ei anelu at benaethiaid, athrawon a llywodraethwyr ysgolion, mae’n cynnig gwybodaeth defnyddiol ar gyfer y rheini sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein