Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwahoddiad i dendro: ymchwil am chwarae mewn ysbytai

08-10-2021

Mae’r Starlight Children’s Foundation yn edrych i gomisiynu unigolyn neu asiantaeth i gynnal ymchwil i ddarganfod mwy am gyflwr chwarae mewn ysbytai yn y DU. Bydd yr unigolyn neu’r asiantaeth yn defnyddio data Starlight, y cyhoedd a Rhyddid Gwybodaeth (FOI).

Bydd yr ymchwil yn helpu Starlight Children’s Foundation i nodi’r angen mwyaf am wasanaethau’r Sefydliad ac unrhyw fylchau mewn gwasanaethau.

Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb: 14 Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth