Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol – taflen wybodaeth newydd

20-10-2021

Image for Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol – taflen wybodaeth newydd

Mae’n taflen wybodaeth newydd yn anelu i gefnogi amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd i ehangu eu dealltwriaeth o chwarae. Mae Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol yn cynnig syniadau ar gyfer cynnwys chwarae yng ngwaith bob dydd a darpariaeth gwasanaeth y sector diwylliannol. 

Mae’n archwilio:

  • Pam fod chwarae’n bwysig i blant, teuluoedd a sefydliadau diwylliannol
  • Ffyrdd ymarferol i gynllunio ar gyfer chwarae
  • Ffyrdd i groesawu ymddygiad chwareus mewn lleoliadau diwylliannol, gan ddefnyddio enghreifftiau a syniadau o amgueddfeydd sydd wedi gwella eu darpariaeth ar gyfer chwarae.


Ysgrifennwyd y daflen wybodaeth hon gan Charlotte Derry, ymgynghorydd chwarae ac amgueddfeydd annibynnol sy’n gweithio mewn ysgolion a’r sector ddiwylliannol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein