Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Galwad am bapurau: Play on Early Education

13-01-2022

Mae trefnwyr Play on Early Education yn galw am gynigion ar gyfer y gynhadledd nesaf a gynhelir yn Athens, Groeg rhwng 27 a 30 Ebrill 2022.

Gwahoddir cynigion ar gyfer cyflwyniadau gan y rheini sy’n gweithio ym maes chwarae a gwaith chwarae, addysg gynnar, darpariaeth meithrin ney ysgol goedwig sydd â ffocws ar chwarae, dylunwyr mannau chwarae, ac unrhyw un gyda arbenigedd arall neu ddiddordeb mewn chwarae plant.

Rhennir y gynhadledd yn bedair thema, gyda siaradwr gwadd a nifer o bapurau i bob un:

  • Chwarae a’r byd digidol
  • Chwarae ar draws diwylliannau
  • Chwarae gyda risg ac ansicrwydd
  • Sut y gall chwarae siapio ysgolion y dyfodol.
     

Bydd cyflwynwyr dethol yn derbyn pris cyfranogiad gostynedig ar gyfer y gynhadledd hybrid hon.

Yn ogystal â chyflwyniadau ar gyfer y brif gynhadledd, mae’r trefnwyr yn gwahodd cynigion ar gyfer gweithdai ymarferol ar gyfer cyfranogwyr ar 26 Ebrill 2022. Bydd y gweithdai 45 i 60 munud o hyd yn cynnig syniadau y gellir mynd â hwy yn ôl i leoliadau i gefnogi chwarae plant a’u dysg.

Dyddiad cau ar gyfer anfon cynigion: 31 Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth