Ysgol chwarae gyfeillgar

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Ysgol chwarae gyfeillgar – Canllaw ar gyfer agwedd ysgol gyfan yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud â pholisi ag arfer er mwyn helpu cymunedau ysgolion i fabwysiadu agwedd ysgol gyfan er mwyn cefnogi hawl plant i chwarae.

Mae wedi ei ddatblygu er mwyn ymateb i adroddiad Estyn Iach a hapus – Effaith yr ysgol ar iechyd a llesiant disgyblion, sy’n nodi pwysigrwydd amserau chwarae ac egwyl mewn ysgolion.

Mae’r canllaw wedi ei ddylunio i gyfoethogi’r gwaith da sy’n cael ei wneud eisoes i ddarparu gwell cyfleoedd chwarae mewn ysgolion ac mae’n anelu i wneud amser pawb yn yr ysgol yn hapusach ac iachach.

Ceir nifer o adnoddau cefnogol i gyd-fynd â’r canllaw. Maent i gyd ar gael i’w lawrlwytho.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Mae Ysgol chwarae gyfeillgar – Canllaw ar gyfer agwedd ysgol gyfan yn cael ei gymeradwyo gan: Canolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth, Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru, Health & Attainment of Pupils in a Primary Education Network (HAPPEN) a Plant yng Nghymru.

Adnoddau cefnogol

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cefnogi chwarae plant

Bod yn llysgennad chwarae

Datblygu canllawiau ar gyfer amser chwarae yn ystod tywydd gwael

Gwarchod amser chwarae

Templed - Cynllun amser chwarae ysgol

Templed llythyr i rieni - Chwarae allan ym mhob tywydd 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.